TNT Kontakt: 0801 310 000
tnt.com
Zmiana e-mail e-faktury
TNT
Zmiana e-mail e-faktury

Uwaga! W poniższym formularzu proszę nie używać polskich znaków (wszystkie pola są wymagane).

Numer Klienta:
Nazwa Firmy:
Imię i Nazwisko Osoby Wypełniającej:
Nr Telefonu (bez spacji np. 227717171):
Ulica i Nr:
Miejscowość:
Kod Pocztowy (w formacie 00-000):
NIP:

Nowy adres e-mail do e-faktur:

    Proszę podać tylko jeden adres e-mail. Sugerujemy, aby był to adres utworzony na potrzeby rozliczeń faktur elektronicznych.
  • Faktury i faktury korygujące będą przesyłane w formacie PDF (Portable Document Format) z adresu: pl.nad@tnt.com
  • W tytule e-maila z e-fakturą znajduje się nazwa wystawcy oraz numer faktury i numer ewidencyjny klienta. Każdy e-mail zawiera tylko jedną fakturę.
  • Jeśli odbiorca faktury zmieni adres e-mail, to niezwłocznie poinformuje wystawcę faktury o nowym adresie e-mail do przesyłania faktur i faktur korygujących.
    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Annopol 19, w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz usuwania.Intelektualne i inne prawa własności do informacji zawartych w tym serwisie internetowym należą do TNT Express N.V. z zastrzeżeniem wszystkich praw © 2019.HOME