TNT Kontakt: 0801 310 000
tnt.com
Reklamacje CELNE
TNT
Reklamacje Celne

    W przypadku błędnej odprawy celnej przesyłek odprawianych przez firmę TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. należy wystąpić do właściwego Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego

    Możecie Państwo w każdej chwili liczyć na wsparcie pracowników Agencji Celnej w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z poprawnością dokonanej odprawy celnej.

    Po konsultacji z Agencją Celną i potwierdzeniu konieczności wystąpienia do Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego należy wypełnić formularz reklamacyjny.

BŁĄD W ZGŁOSZENIU CELNYM Z WINY TNT

    Jeżeli błąd w zgłoszeniu celnym powstał w wyniku błędu TNT, Agent Celny - Specjalista ds. Reklamacji podejmuje w Państwa imieniu działania zmierzające do ich naprawienia wraz z wystąpieniem do włąsciwego Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego.

Przykładowe błędy z winy TNT:
 • błędna wartość towaru w zgłoszeniu celnym
 • błędna kwota transportu w zgłoszeniu celnym
 • błędna taryfikacja towaru w zgłoszeniu celnym
 • błędne dane importera/eksportera w zgłoszeniu celnym
 • brak odprawy celnej importowej
 • brak odprawy celnej eksportowej
 • brak odprawy celnej całości przesyłki

BŁĄD W ZGŁOSZENIU CELNYM BEZ WINY TNT

    Jeżeli błąd w zgłoszeniu celnym nie powstał z winy TNT, mogą Państwo samodzielnie wystąpić do właściwego Urzędu Celnego o korektę zgłoszenia celnego.
    Agent Celny - Specjalista ds. Reklamacji może udzielić Państwu porad dotyczących sposobu samodzielnego rozwiązania problemu lub w szczególnych sytuacjach może proponować reprezentowanie Państwa przed organami celnymi, jako usługę dodatkową wg obowiązujących stawek.

Przykładowe błędy bez winy TNT:
 • błędna wartość w zgłoszeniu celnym w związku z załączeniem błędnej faktury
 • błędna odprawa celna w związku z dodatkowym towarem w przesyłce
 • odprawa importowa dokonana na błędnej fakturze jako towar o małej wartości do 22 EUR w urzędzie celnym Belgii. Agent Celny - Specjalista ds. Reklamacji może przygotować wniosek o korektę zgłoszenia celnego do urzędu celnego w Belgii.
 • błędny rodzaj odprawy celnej
 • błędne tłumaczenia dokumentów co spowodowało zastosowanie błędnej taryfikacji w zgłoszeniu celnym
Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji celnej:
 • Potwierdzenie odprawy celnej importowej / eksportowej
 • List Przewozowy
 • Inne

    Aby wysłać zgłoszenie reklamacji usługi prosimy o wypełnienie poniższego formularza (wszystkie pola są wymagane).


Nr Przesyłki (9 cyfr):
Nazwa Firmy:
Imię i Nazwisko Osoby Kontaktowej:
Nr Telefonu (bez spacji np. 227717171):
e-mail:
Treść Reklamacji:


ZAŁĄCZNIKI: (Proszę DOŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI PRZED kliknięciem "Wyślij Formularz". W przeciwnym wypadku, nie zostaną dołączone do Formularza.
Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPEG, PNG, TIFF)

Potwierdzenie Odprawy Celnej Importowej/Eksportowej:

List Przewozowy:

Inne:

Intelektualne i inne prawa własności do informacji zawartych w tym serwisie internetowym należą do TNT Express N.V. z zastrzeżeniem wszystkich praw © 2019.HOME