TNT Kontakt: 0801 310 000
tnt.com
Reklamacje FAKTUR
TNT
REKLAMACJE FAKTUR

Reklamacje faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:
  • Kosztu usługi niezgodnego z cennikiem
  • Nieprawidłowego płatnika
  • Nieprawidłowej wagi przesyłki
  • Innych niezgodności na fakturze nie związanych ze sposobem realizacji usługi

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji:

  • Dokumentem niezbędnym do złożenia reklamacji jest zgłoszenie reklamacyjne z opisem problemu wraz z podaniem nr listów przewozowych, których reklamacja dotyczy
  • W przypadku reklamacji związanych z niezgodnością kwoty na fakturze, a wyceną przeprowadzoną przez pracownika Działu Obsługi Klienta prosimy o podanie indywidualnego numeru zlecenia podawanego każdorazowo podczas przyjmowania zlecenia
  • Jeżeli uznają Państwo za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zapoznanie się przez nas z innymi dokumentami (zdjęcie przesyłki, specyfikacja techniczna przewożonego towaru, korespondencja mailowa z opiekunem handlowym), proszę o ich dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego

    Oferowany czas rozpatrzenia reklamacji faktury to 14 dni roboczych licząc od dnia wniesienia reklamacji. TNT Express w przypadku negatywnie rozwiązanej reklamacji udziela odpowiedzi w formie pisemnej. Jeżeli reklamacja została uznana zostaje wysłana korekta do faktury.

    Aby wysłać zgłoszenie reklamacji faktury prosimy o wypełnienie poniższego formularza (wszystkie pola są wymagane).


Nr Faktury:
Nr Ewidencyjny Nabywcy:
Nr Przesyłki (9 cyfr):
Nazwa Firmy:
Imię i Nazwisko Osoby Kontaktowej:
Nr Telefonu (bez spacji np. 227717171):
e-mail:
Treść Reklamacji:

ZAŁĄCZNIKI: (Proszę DOŁĄCZYĆ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI PRZED kliknięciem "Wyślij Formularz". W przeciwnym wypadku, nie zostaną dołączone do Formularza.
Akceptowane formaty: PDF, DOC, DOCX, JPEG, PNG, TIFF)

Załącznik:

Intelektualne i inne prawa własności do informacji zawartych w tym serwisie internetowym należą do TNT Express N.V. z zastrzeżeniem wszystkich praw © 2019.HOME